Leveringsgaranti 2018-02-17T23:53:59+00:00

Leveringsgaranti

Med express levering garanterer vi å levere innen tidsfristen, bortsett fra ved uforutsette hendelser som kø, kollisjoner, ekstremvær eller andre årsaker som stengte  gater og veier. Med leveringsgaranti så får du fraktsummen tilbake om vi ikke overholder fristen med forbehold om at ingen av overnevnte hendelser er tilstede.