Betalingsbetingelser 2019-02-18T20:29:33+00:00

BETINGELSER

Forsikring
Alle oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds bestemmelser (NSAB 2000).
Erstatningens størrelse for innlandsfrakt er for tiden maksimum 17 SDR. Det anbefales at kunde tegner egen transportforsikring. TX sørger for at nødvendige forsikringer for transporten er i orden hos den enkelte sjåfør, i henhold til NSAB 2000.

Taushetsplikt
TXs sjåfører og alle i TXs administrasjon har under kontraktens løpetid, og senere, taushetsplikt om så vel våre kunder sine kundeavtaler og øvrige forretnings- og driftsforhold som TX blir kjent med gjennom sitt arbeide.

Bekledning/Bilpark
TXs sjåfører har forpliktet seg til å bruke det arbeidstøy som til enhver tid er gjeldene som TXs arbeidsuniform. Det bil bli lagt vekt på at samtlige sjåfører har et ansvar for å holde sitt arbeidstøy rent og ordentlig.

Alle sjåfører har overfor TX et ansvar for at bilene fremstår som en del av uniformen. Det betyr at di alltid skal være rene og godt vedlikeholdt. TXs biler er vårt ansikt utad, og skal tilfredsstille dagens krav til transport. Er det åpenbare mangler ved bilens vedlikehold, og/eller renhold, kan man pålegge at manglene blir rettet opp.

Kriterier for leveranse:
TX vil kun utføre de tjenester sluttkunde på forhånd har bestilt og betalt for. Eventuelle tilleggstjenester sluttkunde ønsker utført, vil bli videreformidlet til kunden som tar en avgjørelse i hvert tilfelle.
– Alle leveranser utføres med budbil/varebil/lastebil, eller andre typer kjøretøy der dette er avtalt særskilt.

Kolli:
Normal transport følger de til enhver tid gjeldene retningslinjer og vektintervaller. For nærmere informasjon, se egne prislister, samt biloversikt.

1 m3 = 333kg, 1 LM = 1850kg

Alle priser er oppgitt i NOK, ekslusive mva.
Produkter hvor avtalepriser ikke er gitt, prises i henhold til ordinær prisliste.
Fakturering pr 10 dag.
Etter forfall beregnes morarenter med 1,5% pr. mnd